Trường Đại Học Việt - Đức Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành cùng với phương thức tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển được cập nhật như sau: