Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Y dược Hải Phòng Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau