Trường Đại Học Tân Tạo

Đăng ngày 01-09-2020

Trường đại học tân tạo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tân Tạo Năm 2014

Đăng ngày 01-09-2020

Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2014, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tân Tạo đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau: