Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Đăng ngày 01-09-2020

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2020 mới nhất

Đăng ngày 01-09-2020

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức nguyện vọng 1 vào hệ đại học chính quy với các ngành nghề thí sinh theo dõi thông tin điểm chuẩn dưới đây nếu trúng tuyển thí sinh chú ý thời gian nhập học theo đúng quy định.