Trung Cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: