Trường Trung Cấp Y Tế Hà Giang

Đăng ngày 01-09-2020

Trung cấp Y tế Hà Giang thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy, bao gồm các khối ngành sau: