Tăng Học Phí Các Trường Công Lập Tại Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Thông tin từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội, năm học 2017-2018, các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng mức tăng học phí mới và mức tăng sẽ tùy thuộc vào từng khu vực.