Ngành Giáo dục chính trị

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành Giáo dục chính trị với nhiệm vụ đào tạo các giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở cấp trung học hoặc môm Lí luận chính trị tại các giảng đường đại học.

Ngành Giáo dục đặc biệt ra làm gì?

Đăng ngày 01-09-2020

Thế hệ học sinh, sinh viên là những chủ nhân của đất nước, là một bộ phận đóng góp vào nguồn nhân lực nước nhà. Vì thế giáo dục luôn là tiêu chí ưu tiên hàng đầu để đào tạo ra nguồn lao động chất lượng. Trong đó, ngành học giáo dục đặc biệt ngày càng được chú trọng và xã hội nâng cao, nhà nước có những chính sách đặc biệt và cơ hội việc làm cũng trở nên hấp dẫn.

Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong công tác nghiên cứu trong lĩnh vực về Quốc phòng - An ninh

Ngành Sư phạm âm nhạc

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành Sư phạm âm nhạc với mục tiêu là đào tạo các giảng viên có khả năng giảng dạy âm nhạc tại các cấp trung học phổ thông hoặc giảng dạy tại các giảng đường đại học.

Ngành Sư phạm địa lý

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành Sư phạm Địa lý với nhiệm vụ đào tạo các giảng viên có nhân phẩm và chuyên môn để giảng dạy tại các cấp trung học phổ thông và đại học, cao đẳng trên cả nước.

Ngành Sư phạm hóa học

Đăng ngày 01-09-2020
Trong cuộc sống hiện nay, hóa học đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Bài viết dưới đây giúp các bạn có thêm thông tin về ngành sư phạm hóa học.

Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Đăng ngày 01-09-2020
Với những thông tin khái quát sau đây, hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn và đưa những quyết định đúng đắn nếu đang có hướng tới ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp.

Ngành Sư phạm lịch sử

Đăng ngày 01-09-2020
Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực khoa học ngành Sư phạm Lịch sử với phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt; có hiểu biết sâu rộng và chắc chắn về khoa học Lịch sử

Ngành Sư phạm mầm non

Đăng ngày 01-09-2020

Ngành Sư phạm mầm non với sứ mệnh đào tạo những cử nhân với trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cũng như đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp.

Ngành Sư phạm mỹ thuật

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành sư phạm Mỹ thuật với nhiệm vụ đào tạo giáo viên trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Mỹ thuật tại các trường.