Học ngành kỹ thuật hóa học ra làm gì?

Đăng ngày 01-09-2020

Ngành kỹ thuật hóa học là ngành học đặc thù với chương trình đào tạo bài bản và chất lượng luôn thu hút nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nhà tuyển dụng. Ngành kỹ thuật hóa học chuyên nghiên cứu các vấn đề về hóa học và kỹ thuật từ đó áp dụng vào thực tiễn. Vậy học ngành kỹ thuật hóa học ra làm gì?