Ngành Công an

Đăng ngày 01-09-2020
đã bao giờ bạn tự hỏi vậy nghành Quân đội – Công an là ngành như nào, hỏi về những chiến sĩ, những con người ngày đêm cống hiến cho nền độc lập nước nhà?

Những Tiêu Chuẩn Và Quy Định Xét Tuyển Vào Các Trường Quân Đội Khối C

Đăng ngày 01-09-2020

Được học tập và làm việc trong môi trường quân đội tuy khó khăn nhưng là một cơ hội lớn cho chúng đặc biệt là các trường quân đội tuyển nữ khối C. Và thông tin đầu tiên cần tìm hiểu về các trường quân đội nếu như các bạn muốn được đăng ký dự thi đó là những tiêu chuẩn và quy định xét tuyển vào trường Quân đội Khối C.