Ngành Quan hệ công chúng

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành Quan hệ công chúng là một ngành “hot” với mức lương hậu hĩnh. Chính vì vậy,  Quan hệ công chúng có mức độ quan tâm khá cao so với các ngành học.