Ngành Việt Nam học

Đăng ngày 01-09-2020
Ngành Việt Nam học có những thông tin gì về chương trình đào tạo, các trường đại học tuyển sinh ngành học này? Học ngành Việt Nam học ra trường có thể xin những việc nào?