Trung Cấp Thủy Sản

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp thủy sản thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Nghề Thủy Sản

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Thủy Sản thông báo tuyển sinh hệ trung cấp nghề với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh theo dõi tại đây