Trường Đại Học Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 74 ngành đạo tạo với mã ngành và tổ hợp xét tuyển chi tiết cho từng ngành. Thí sinh và phụ huynh quan tâm theo dõi tại đây

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Mã trường: VLU) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 15 ngành nghề thuộc các lĩnh vực khác nhau. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh xem tại đây

Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 15 ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế. Chi tiết mà ngành, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh từng ngành thí sinh xem tại đây

Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 18 ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện, kinh tế. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh xem tại đây

Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 18 ngành nghề thuộc các lĩnh vực điện, kinh tế. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh xem tại đây

Cao Đẳng Cơ Điện Và Công Nghệ Thực Phẩm Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Công Nghệ Thực Phẩm Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh theo dõi tại chuyên mục tuyển sinh sau đây của nhà trường để biết chi tiết

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề với 13 ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, may mặc, kinh tế. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh xem tại đây

Cao đẳng nghề số 17 - Bộ Quốc Phòng

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao đẳng nghề số 17- Bộ Quốc Phòng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Thông tin tuyển sinh chuyên cập nhật về các thông tin giáo dục, chế độ chính sách chỉ tiêu đưa ra của các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp trên cả nước. Dưới đây là thông báo tuyển sinh của trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Hà Nội.