Trường Đại Học Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau, thí sinh và phụ huynh hãy cập nhật ngay tại đây

Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau, thí sinh và phụ huynh cập nhật để chuẩn bị kế hoach thích hợp cho mùa tuyển sinh sắp đến