Học Viện Quân Y

Đăng ngày 01-09-2020

Học Viện Quân Y Thông báo tuyển sinh hệ đại học quân sự và dân sự với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Y Khoa Vinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường đại học y khoa Vinh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau