Trung Cấp Kỹ Thuật Đa Ngành Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Đắk Lắk

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: