Trường Đại Học Y Khoa Vinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường đại học y khoa Vinh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau