Trường Đại Học Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau, thí sinh và phụ huynh hãy cập nhật ngay tại đây

Trường Đại Học Dân Lập Cửu Long

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học dân lập Cửu Long thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan Tuyển Sinh 2020

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Tài chính – Hải quan thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau, thí sinh theo dõi thông tin tuyển sinh chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc