Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Đăng ngày 01-09-2020

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền mã trường (HBT) Chính thức được ban giám hiệu nhà trường thông báo tuyển sinh 78 mã ngành với chỉ tiêu và tổ hợp xét cụ thể như sau

Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình 1 Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực phát thanh, truyền hình, truyền thông, mà còn đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực khác. Năm 2021, trường tuyển sinh 7 ngành nghề thuộc lĩnh vực truyền hình, chi tiết thí sinh theo dõi tại đây

Trường Đại Học Nam Cần Thơ Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 36 ngành nghề thuộc các lĩnh vực. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh xem tại đây