Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội (Mã trường: CTW - trường công lập) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 9 ngành nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Chi tiết mã ngành và chỉ tiêu từng ngành thí sinh xem tại đây

Trường Đại Học Quảng Bình

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Quảng Bình thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 18 ngành đạo tạo. Là ngôi trường đào tạo đa câp, đa ngành với nhiều nhóm ngành như sư phạm, kỹ thuật, ngôn ngữ, du lịch, môi trường

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 15 ngành đào tạo thuộc các nhóm ngành sư phạm, kỹ thuật, kinh tế. Chi tiết thí sinh theo dõi tại đây

Trường Đại Học Đồng Tháp Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 29 ngành nghề thuộc nhiều nhóm ngành như sư phạm, ngôn ngữ, kinh tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin. Chi tiết chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh xem tại đây