Trung Cấp Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cái Bè

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Cái Bè thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: