Trung Cấp Xây Dựng Miền Trung

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Xây Dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh các chuyên ngành, thí sinh xem chi tiết tại đây:

Trung Cấp Xây Dựng Số 4

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp xây dựng số 4 thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp với các khối ngành sau