Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 3 ngành nghề trọng điểm thuộc lĩnh vực kinh tế, hóa học, điện. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển thí sinh theo dõi tại đây