Trường Đại Học Hải Dương

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau