Liên Thông ĐH Bách Khoa Năm 2015

Đăng ngày 01-09-2020

Căn cứ vào quy chế tuyển sinh và chỉ tiêu của bộ giáo dục và đào tạo trường Đại Học Bách Khoa Thông Báo chỉ Tiêu tuyển sinh liên thông đại học và đại học chính quy

Liên thông đại học mở rộng con đường thăng tiến

Đăng ngày 01-09-2020

Việc liên thông Đại học để có trong tay tấm bằng Đại học ngoài mục đích hoàn thiện kiến thức chuyên môn theo xu thế hội nhập, nó còn là điều cần thiết để mở rộng con đường thăng tiến