Còn phải thi tuyển sinh liên thông Đại học đến bao giờ?

Đăng ngày 01-09-2020

Hiện nay, rất nhiều trường Đại học được xét tuyển đầu vào chỉ với điều kiện điểm trung bình môn từ 5, 6 trở lên. Trong khi đó, nhiều trường liên thông đại học như liên thông đại học thương mại hay liên thông học viện tài chính v.v. lại phải thi tuyển đầu vào.