Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy các chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, tin học ứng dụng, quản lý đất đai

Các trường Trung cấp đứng trước bờ vực suy tàn

Đăng ngày 01-09-2020

Như chúng ta đã biết, trong năm 2015, 2016 các trường trung cấp đã khó tuyển sinh như thế nào, thì với sự thay đổi của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sẽ khiến cho nhu cầu vào các trường trung cấp giảm hơn nữa.

Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Đông Dương

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Đông Dương thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: