Những Sáng Kiến Chỉ Có Sinh Viên Mới Nghĩ Ra

Đăng ngày 01-09-2020

Để tiết kiệm tối đa chi phí, sinh viên đã phát minh để biến những vật dụng đơn giản của mình trở thành những vật dụng với nhiều công dụng khác nhau phục vụ đời sống hàng ngày.