Đại học Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên xét tuyển đợt 2 2019

Đăng ngày 01-09-2020

Sau khi các trường Đại Học trên toàn quốc công bố điểm chuẩn đại học thì đã bắt đầu đưa ra thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2019, và với các chỉ tiêu còn thiếu sau đợt xét tuyển nguyện vọng 1, trường Đại học công nghệ và truyền thông Thái Nguyên cũng đã thông báo xét tuyển nguyện vọng 2.