Đại học Thái Bình Dương xét tuyển đợt 2 Năm 2019

Đăng ngày 01-09-2020

Lo lắng vì không biết học trường nào vì không trúng tuyển nguyện vọng 1. Vẫn còn cơ hội! Bạn hãy tham khảo thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Thái Bình Dương này, có rất nhiều ngành đào tạo có thể phù hợp với bạn.