Kỳ Thi THPT Quốc Gia Sẽ Theo Hướng Gọn Nhẹ

Đăng ngày 01-09-2020

Vụ trưởng Giáo dục đại học đã phát biểu trong buổi họp báo về giáo dục: "Bộ Giáo dục sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để kỳ thi năm sau gọn nhẹ hơn, đảm bảo chất lượng".