Thì Hiện Tại Đơn Và Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Khác Nhau Như Thế Nào?

Bài viết cung cấp công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết về 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn để các em có thể phân biệt, áp dụng vào bài làm cho tốt.

Bắt đầu với môn học Tiếng Anh, điều đầu tiên các em cần ghi nhớ và thành thạo là công thức và cách dùng 13 thì trong Tiếng Anh. Đây giống như nền móng ngữ pháp để các em có thể học nâng cao lên với các bài học khó hơn sau này. Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn là 2 thì quan trọng trong tiếng Anh, tuy nhiên không phải em nào cũng biết phân biệt và sử dụng chúng một cách chính xác nhất.

Công thức tổng quát

Để hiểu về 2 thì, trước hết chúng ta cần nắm được tất cả các dạng thức của nó.

Thì hiện tại đơn

 

To be

To have

To V

Modal verb

Khẳng định S + be + O S + have/has + O S + Voto/Vs,es + O S + can/may/must/ should… + Voto + O
Phủ định S + be + not + O S + have/has + not + O S + do/does + not + O S + can/may/must/ should… + not + Voto + O
Nghi vấn Be + S + O? Have/Has + S + O? Do/Does + S + Voto + O? Can/May/Must/ Should…+S + Voto + O?
Lưu ý Động từ to be ở hiện tại đơn có 3 dạng ứng với 3 nhóm chủ ngữ: I + am We, You, They + are He, She, It + is Động từ to have có 2 dạng ứng với 2 nhóm chủ ngữ: I, we, you, they + have He, she, it + has Động từ thường có 2 dạng ứng với 2 nhóm chủ ngữ: I, We, You, They + Voto(do) He, She, It + Vs,es (does) Động từ khuyết thiếu được sử dụng cùng 1 công thức đối với tất cả các chủ ngữ

Giải thích kí hiệu:

S - Subject: Chủ ngữ

V - Verb: Động từ Voto: Động từ nguyên thể bỏ “to” Vs,es: Động từ từ nguyên thể bỏ “to” thêm hậu tố “s” hoặc “es”

O - Object: Tân ngữ

Thì hiện tại tiếp diễn

Đối với thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta không phân biệt thành các 4 dạng động từ như thì hiện tại đơn mà chỉ có 1 dạng công thức đơn giản hơn

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

S + be + V-ing S + be + not + V-ing Be + S + V-ing?

Lưu ý: 3 dạng động từ “to be” vẫn được dùng tương ứng với 3 nhóm chủ ngữ như thì hiện tại đơn.

Cách dùng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Sở dĩ thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn khác nhau bởi nó có những cách dùng khác nhau trong từng ngữ cảnh của đời sống. Cách dùng là tiêu chỉ phân biệt 2 thì rõ ràng nhất.

Thì hiện tại đơn Thì hiện tại tiếp diễn
Diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra lặp đi lặp lại ở hiện tại. VD: I get up at 6am Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên. VD: Water boils at 100°C Diễn tả một lịch trình có sẵn, thời khóa biểu. VD: The plane leaves for Hanoi at 7pm Diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói VD: She is playing chess Diễn tả một hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói, không nhất thiết phải là đang diễn ra My son is preparing for the next examine. Được dùng sau một mệnh lệnh tức thời VD: Look! The car is coming Diễn tả sự việc sắp xảy ra trong tương lai gần, đã lên sẵn kế hoạch. VD: I am visiting Hue tomorrow

Các dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn có những trạng từ tần suất và căn cứ vào đó ta có thể nhận biết được chúng

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại tiếp diễn

always, usually, frequently, occasionally, often, sometime, seldom, rarely, never, every week/ month/ year.... now, right now, at the moment, at present, at this, at this time...

Trên đây là 3 cách phân biệt phổ biến nhất về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Chúc các em học tập hiệu quả!

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.