Loading...

Thông báo tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020.

– Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ cho Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Giảng viên hạng I, II, III; Giáo viên Trung học phổ thông  hạng I, II, III; Giáo viên THCS hạng I, II, III; Giáo viên tiểu học hạng II, III, IV; Giáo viên mầm non hạng II, III, IV;

– Căn cứ công văn số 2675/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Giảng viên hạng I, II, III; Giáo viên Trung học phổ thông  hạng I, II, III; Giáo viên THCS hạng I, II, III; Giáo viên tiểu học hạng II, III, IV; Giáo viên mầm non hạng II, III, IV;

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. (Hồ sơ theo mẫu của Trường ĐHSP Hà Nội).

2. Nội dung, hình thức thi:

Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy vi tính. Giáo viên thực hiện 04 bài thi trong 01 buổi thi.

Nội dung thi : môn kiến thức chung,môn chuyên môn, nghiệp vụ,môn ngoại ngữ,môn tin học.

a) Môn kiến thức chung:

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực hiểu biết của giáo viên dự  thi về Luật Viên chức, pháp luật chuyên ngành, những vấn đề cơ bản về cơ sở giáo dục và giáo viên theo cấp học hiện đang giảng dạy. Vận dụng  các kiến  thức, hiểu biết về các vấn đề nêu trên để đưa ra giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế của cấp học phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III;

– Thời gian thi: 30 phút.

b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

– Nội dung thi: Hiểu biết của giáo viên dự thi về nhiệm vụ của giáo viên hạng III; trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên dự thi theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III; năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề đặt ra trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ giáo viên hạng III gắn với yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III và thực trạng giáo dục theo cấp học hiện đang giảng dạy.

– Thời gian thi: 45 phút.

c) Môn ngoại ngữ:

– Nội dung thi: kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên dạy một trong các ngoại ngữ nêu trên thì phải thi ngoại ngữ thứ 2 trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

– Thời gian thi: 45 phút.

d) Môn tin học:

– Nội dung thi: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III.

– Thời gian thi: 45 phút.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

+ Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

+ Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét;

+ Có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

+ Có đủ đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét; cụ thể:

– Đối với giáo viên mầm non:  Áp dụng theo Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015.

– Đối với giáo viên tiểu học: Áp dụng theo Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở: Áp dụng theo  Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT -BNV ngày 16/09/2015.

– Đối với giáo viên trung học phổ thông: Áp dụng theo   Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

4. Những trường hợp được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học:

Giáo viên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức xét thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ

– Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoặc ở các trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú, có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền

– Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc

– Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Miễn thi tin học đối với giáo viên dự thi đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

5. Học viên chỉ cần chuẩn bị :

01 bộ hồ sơ để đăng ký học, bao gồm các loại giấy tờ sau :

Phiếu đăng ký theo mẫu của Trường đăng ký ( số lượng: 01 bản)

Sơ yếu lý lịch (số lượng: 01 bản)

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao công chứng: 01 bản)

Ảnh màu, kích thước 3*4: 04 chiếc

Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).Học vào các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập chung.

Dự kiến học vào ngày 29/02/2020

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

(Chú ý: Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục nhập học đúng theo quy định của nhà trường. Phụ huynh và thí sinh đến mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi liên thông liên hệ trực tiếp với thầy cô phụ trách để được hướng dẫn):

Hotline: 0971024280 ( phụ trách tuyển sinh )

Tel: (0243) 200 5261

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status