Tìm hiểu quá trình phúc khảo điểm thi THPT quốc gia

Tìm Hiểu Quá Trình Phúc Khảo Điểm Thi THPT Quốc Gia

Năm nay cơ chế chấm điểm phúc khảo có một số điểm khác so với mọi năm. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Năm nay cơ chế chấm điểm phúc khảo có một số điểm khác so với mọi năm. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Cơ chế xét phúc khảo năm nay với bài thi tự luận sẽ xét như sau: Nếu kết quả của bài thi phúc khảo mà 2 /3 lần giống nhau thì điểm đó sẽ là điểm chính thức. Nếu cả 3 lần không trùng khớp nhau thì chia trung bình và lấy điểm đó làm điểm chính thức cho bài thi đó. việc phúc khảo mỗi bài thi sẽ do hai cán bộ chấm thi thực hiện và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Việc kiểm tra phúc khảo cũng chặt chẽ và nghiêm túc như với việc chấm thi trước đó. Ban thư kí sẽ tra cứu số báo danh để tìm ra số phách. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ hai người trở lên

Ban thư ký cũng sẽ tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho ban phúc khảo.

Nếu trường hợp xảy ra là điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm chấm lại trắc nghiệm là điểm thi chính thức

Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm, tổ phúc khảo có thành phần tương tự như tổ xử lý bài trắc nghiệm của ban chấm thi. Điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và báo cáo, gửi dữ liệu cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời gửi dữ liệu các môn thi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT được điều chỉnh điểm bài thi cho các sở Giáo dục có thí sinh dự thi.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.