Loading...

Ngành Giáo dục đặc biệt

Tên chuyên ngành đào tạo: GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (tên quốc tế: Special Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Với mục tiêu đào tạo nhân lực cử nhân khoa học ngành Giáo dục đặc biệt (GDĐB) có trình độ chuyên môn, kỹ năng & trình độ thực hành thành thạo để tổ chức, chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt ở độ tuổi mầm non & tiểu học theo yêu cầu của ngành GDĐB (GD chuyên biệt & GD hòa nhập); có khả năng thông qua tư vấn để giúp đỡ phụ huynh, giáo viên tại các cấp học trong nuôi dạy & giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) GDĐB tại các cơ sở nghiên cứu & giảng dạy các môn KH thuộc lĩnh vực GDĐB. Ngoài ra, các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên ở các trình độ cao hơn trong các lĩnh vực thuộc KHGD.

Mục tiêu cụ thể

Yêu cầu về phẩm chất đạo đức

Yêu cầu cần phải có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường Xã hội chủ nghĩa VN: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin & tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu học viên, yêu nghề. Đồng thời, cần phải có đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao, có tác phong chuẩn mực của một nhà giáo.

Yêu cầu về kiến thức

Yêu cầu phải có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm phát triển tâm – sinh lý trẻ có nhu cầu đặc biệt; nắm vững những phương pháp, nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục & chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt theo mục tiêu của GDĐB; cần có các kiến thức về can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trước tuổi học & hiểu biết sâu một trong các lĩnh vực đặc thù của ngành học (GD trẻ khiếm thị, GD trẻ khiếm thính, GD trẻ chậm phát triển về trí tuệ…).

Yêu cầu về kỹ năng

Cần phải có khả năng tổ chức & thiết kế các hoạt động dạy học & GD cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường chuyên biệt & hòa nhập; cần có kỹ năng quan sát để phát hiện & chẩn đoán kịp thời những bất thường trong tâm – sinh – bệnh lý, thể lực của trẻ; cần phải có kỹ năng sử dụng các phương pháp giao tiếp đặc thù trong GDĐB; có kỹ năng nhận biết, tổ chức nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong thực tế GDĐB; cần có kỹ năng quản lý, hỗ trợ các chương trình GD hòa nhập tại các cơ sở GD địa phương.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

  Kiến thức giáo dục đại cương    
1 Triết học Mác – Lênin 8 Giáo dục Quốc phòng (GDQP)
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 9 Phương pháp NCKH
3 CNXH khoa học 10 Tin học
4 Lịch sử ĐCS Việt Nam 11 Tâm lý học
5 Tư tưởng HCM 12 Giáo dục học
6 Ngoại ngữ 13 Quản lý hành chính Nhà nước & Quản lý ngành GD&ĐT
7 Giáo dục Thể chất
  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    
1 Sinh lý trẻ em 9 Kế hoạch giáo dục cá nhân
2 Tâm lý học phát triển 10 Lý luận dạy học cho trẻ có nhu cầu GDĐB
3 Bệnh trẻ em 11 Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật
4 Tâm bệnh học 12 Phương pháp NCKH trong GDĐB
5 Chăm sóc – giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 13 Đại cương về GD trẻ khiếm thính
6 Giáo dục học tiểu học 14 Đại cương về GD trẻ khiếm thị
7 Nhập môn giáo dục đặc biệt 15 Đại cương về GD trẻ chậm phát triển trí tuệ
8 Đánh giá trẻ khuyết tật trong GDĐB

Nội dung của những học phần bắt buộc (Phần kiến thức về GDCN)

Sinh lý học trẻ em

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: các kiến thức cơ bản về chức năng, cấu trúc & những quá trình sinh lý của tế bào, những cơ quan & hệ cơ quan của cơ thể trẻ em trong mối liên hệ giữa chúng với nhau & giữa chúng với môi trường; những kiến thức trong điều hòa hoạt động chức năng đảm bảo cho cơ thể trẻ phát triển & thích ứng với sự biến đổi của môi trường.

Tâm lý học phát triển

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản của tâm lý học phát triển; các quan điểm trong tâm lý học về bản nguồn gốc, điều kiện, bản chất, động lực & những quy luật phát triển tâm lý; phân chia những giai đoạn phát triển tâm lý. Các thành tựu phát triển tâm lý chủ yếu trong từng thời kỳ từ khi thai nhi cho tới tuổi trưởng thành.

Bệnh trẻ em

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: trình bày khái niệm & tầm quan trọng của bộ môn bệnh học trẻ em, các kiến thức cơ bản về những bệnh thường gặp ở trẻ em, các bệnh truyền nhiễm, bệnh chuyên khoa ở trẻ em, các cấp cứu thường gặp ở trẻ em, thuốc & cách sử dụng thuốc cho trẻ em, từ đó biết vận dụng các kiến thức về bệnh trẻ em để phòng bệnh, nhận biết phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh & có kỹ năng xử lý các trường hợp bất thường xảy ra trong quá trình chăm sóc trẻ em.

Tâm bệnh học

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: các kiến thức cơ bản & phương pháp nghiên cứu về tâm bệnh học trẻ em, các biểu hiện rối loạn về tâm bệnh học ở trẻ em & những phương pháp chỉnh trị tâm lý nhằm tăng cường sự phát triển của trẻ.

Chăm sóc – giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: các kiến thức cơ bản của GDMN bao gồm đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu GDMN, các nguyên tắc GDMN; học phần cũng nói tới cách tổ chức các hoạt động GDMN tại trường; định hình cho sinh viên các kỹ năng ban đầu để tổ chức các hoạt động chăm sóc – GDMN tại trường: tổ chức hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi, dạy học ở bậc mầm non.

Giáo dục học tiểu học

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: các tri thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn tại VN về quá trình dạy học & GDTH; các nguyên tắc, phương pháp, nội dung, phương tiện và hình thức dạy học cũng như GDTH; các hình thức tổ chức quá trình dạy học & GDTH; đồng thời chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho người học 1 số kỹ năng cơ bản của giáo viên bậc tiểu học như phân tích nội dung chương trình dạy học & giáo dục, thiết kế giáo án dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục ở lớp và trường TH.

Nhập môn GDĐB

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: 1 số vấn đề chung nhất về GDĐB. Trong đó, đi sâu phân tích khái niệm, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp cùng 1 số vấn đề liên quan tới GDĐB; khái quát lịch sử phát triển của GDĐB, các quan điểm khác nhau về thực trạng của GDĐB dành cho trẻ khuyết tật ở VN và 1 số nước trên thế giới; giới thiệu về cách nhìn nhận TKT trong xã hội VN & những nguyên nhân cơ bản đối với TKT có nhu cầu đặc biệt; giới thiệu về các mục tiêu và các hình thức tổ chức GD cho trẻ có nhu cầu đặc biệt được thực hiện trong những điều kiện khác nhau tuỳ theo nhu cầu và khả năng, độ tuổi của trẻ và các dịch vụ liên quan.

Đánh giá trẻ khuyết tật trong GDĐB

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: các kiến thức tổng quan về công tác đánh giá nói chung và với trẻ khuyết tật nói riêng; các khái niệm có liên quan đến vấn đề đánh giá trẻ khuyết tật (TKT), các yêu cầu cũng như các lưu ý trong đánh giá TKT; mô tả một cách chi tiết; quy trình đánh giá TKT trong GDĐB, phương pháp & công cụ thực hiện đánh giá TKT.

Kế hoạch giáo dục cá nhân

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: cấu trúc của 1 kế hoạch giáo dục cá nhân (GDCN) & cách xây dựng một kế hoạch GDCN, trong đó cần chú ý tới cá tính của từng trẻ & những hướng dẫn cần thiết; hệ thống theo dõi học sinh của người dạy học, chú trọng vào kế hoạch GDĐB có liên quan với các nhu cầu về học tập của trẻ khuyết tật.

Lý luận dạy học cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: Các vấn đề chung về lý luận dạy học cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt; Hệ thống các Pp dạy học hiện đại mang tính chất đặc thù dành cho những trẻ có nhu cầu đặc biệt trong đó nhấn mạnh việc tìm hiểu mức độ nhận thức & nhu cầu của trẻ (Các tầng bậc nhu cầu của Maslow, mô hình Bloom…), các PP dạy học tích cực & dạy học đa dạng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: các hiểu biết chung trong việc can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật: sự hình thành & phát triển công tác can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; khái niệm, ý nghĩa của can thiệp sớm, nguyên tắc; những vấn đề chung về gia đình, những ảnh hưởng trong gia đình khi có trẻ khuyết tật, cách xử lý; các tổ chức thực hiện can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; tình hình về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở VN.

Phương pháp NCKH trong GDĐB

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: 1 số vấn đề về phương pháp luận trong NCKH thuộc lĩnh vực GDĐB, các PPNC định tính & định lượng cùng những điều cần lưu ý khi làm việc với các trẻ em có nhu cầu đặc biệt; giới thiệu cho sinh viên những hướng tiếp cận trong quá trình lên kế hoạch & lập báo cáo NC.

Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thính

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: Các hiểu biết cần thiết về giáo dục trẻ khiếm thính (TKT): Đặc điểm tâm lý cơ bản của TKT; Vấn đề hỗ trợ TKT về thính học; Các cách tiếp cận giao tiếp đối với TKT & tình hình giáo dục TKT tại VN.

Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thị 

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: Kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm lý cơ bản của trẻ khiếm thị: giao tiếp, cảm giác tri giác, nhận thức, ngôn ngữ; phát triển các kỹ năng đặc thù cho trẻ khiếm thị(TKT); Giới thiệu hệ thống phương tiện trợ thị & tình hình giáo dục TKT tại VN.

Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ   

Chương trình đào tạo học phần bao gồm: nguyên nhân, khái niệm, các khuyết tật, mức độ và hội chứng thường đi kèm với tật Chậm phát triển trí tuệ, đặc điểm tâm lý trẻ chậm phát triển trí tuệ; các biện pháp giao tiếp & quản lý hành vi của trẻ chậm phát triển trí tuệ & tình hình giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ tại VN.

Để lại bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

avatar
wpDiscuz
Tin tức giáo dục