Loading...

Ngành Bảo vệ thực vật

Chuyên ngành đào tạo:  BẢO VỆ THỰC VẬT (Tên quốc tế: Plant Protection)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Mục tiêu của ngành Bảo vệ thực vật là đào tạo cán bộ đại học có kỹ thuật có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có kỹ năng và kiến thức về lĩnh vực Bảo vệ thực vật; có thái độ và tinh thần lao động một cách nghiêm túc cùng với đạo đức nghề nghiệp tốt; có sức khoẻ, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn nhân lực, vật lực; có khả năng thích ứng tốt với chương trình công việc một cách đa dạng tại các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, các doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo vệ thực vật.

Mục tiêu cụ thể

Sinh viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng phát hiện cùng với khả năng năng tự nghiên cứu, quản lý, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những tác nhân gây hại thực vật nhằm bảo vệ tài nguyên mà trọng tâm là cây trồng (kể cả trước hoặc sau khi thu hoạch) đạt được hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giữ gìn sự đa dạng sinh học, đồng thời góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới 1 cách bền vững tại Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần  bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương     
7 Hoá học
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 8 Hoá phân tích
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 Sinh học đại cương
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 10 Sinh học phân tử
4 Giáo dục thể chất 11 Toán cao cấp
5 Giáo dục quốc phòng 12 Xác suất – Thống kê
6 Ngoại ngữ 13 Tin học đại cương
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành           
1 Hoá sinh đại cương 4 Sinh lý thực vật
2 Côn trùng học đại cương 5 Động vật hại nông nghiệp
3 Vi sinh vật đại cương 6 Bệnh cây đại c­ương
Kiến thức ngành         
1 Côn trùng chuyên khoa 4 Dịch tễ học bảo vệ thực vật
2 Bệnh cây chuyên khoa 5 Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch
3 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 6 Cỏ dại

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức chuyên ngành)

Hoá sinh đại cương     

Học phần môn học này gồm có: Học tập trung vào các thành phần hoá học trong cơ thể sống như: carbonhydrat, protein  nucleic axit, lipid, enzym, vitamin, hormon của động – thực vật; quá trình trao đổi chất cùng năng lượng sinh học của sinh vật.

Côn trùng học đại cương       

Học phần môn học này gồm có: Học tập trung vào các đặc điểm hình thái, hệ thốn cấu tạo, phân loại cùng với sự hoạt động của những bộ máy bên trong, các đặc tính sinh trưởng, sinh sản, phát triển và tập tính sinh sống của các loài côn trùng; sự thay đổi số lượng cá thể của côn trùng trong tự nhiên, trong mối quan hệ với các yếu tố hữu sinh, vô sinh, những hoạt động kinh tế của con người nhằm tạo cơ sở vào việc phòng chống các loài có hại đồng thời bảo vệ cũng như khai thác các loài sinh vật có ích trong nông nghiệp cùng với trong các hệ sinh thái tự nhiên.

Vi sinh vật đại cương 

Học phần môn học này gồm có: học tập trung vào các khái niệm cơ bản của vi sinh vật, vai trò và cơ chế hoạt động của vi sinh vật trong những hoạt động sống; các cấu tạo, đặc điểm hình thái của tế bào và hoạt động sống của vi sinh vật, sự khác nhau giữa cơ thể sống bậc cao với cơ thể sống của vi sinh vật về cấu tạo cùng các hoạt động sống; 1 số nhóm vi sinh vật đa dạng, cơ chế hoạt động cùng các ứng dụng chính của chúng đối với chế biến, sản xuất và bảo quản sản phẩm thuộc nông – lâm – ngư nghiệp.

Sinh lý thực vật          

Học phần môn học: học tập trung vào những khái niệm mang tính cơ bản cùng quá trình sinh lý tế bào và phân tử thực vật; trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quang hợp, điều hoà hoóc môn và hô hấp; quá trình sinh trưởng cùng với sự phát triển của cây trong mối quan hệ giữa môi trường.

Động vật hại nông nghiệp

Học phần môn học: học tập trung về nhóm động vật gây hại trong việc sản xuất nông nghiệp; vị trí phân bố,  phân loại, quy luật phát sinh phát triển, tập tính sinh sống, gây hại cùng biện pháp phòng chống đối với 1 số nhóm động vật gây hại nông nghiệp ngoài côn trùng.

Bệnh cây đại cương   

Nội dung môn học: học tập trung về các nguyên lý cơ bản, quan trọng thuộc lĩnh vực bệnh cây gồm có: triệu chứng bệnh, cách giám định bệnh cây, các nhóm tác nhân gây bệnh, sự phân bố, xâm nhập, cách lây lan, lưu tồn và gây hại của mầm bệnh, phản ứng của cây chống lại với bệnh và các biện pháp phòng, sinh lý của cây mắc bệnh, trị và quản lý tổng hợp đối với bệnh cây; giám định bệnh cây trong điều kiện ngoài đồng cùng với trong phòng thí nghiệm.

Côn trùng chuyên khoa         

Học phần môn học: trình bày các đặc điểm gây hại, mức độ gây hại, hình thái, phân bố, sinh vật học sinh thái học của các loài sâu hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp; nguyên tắc, phương hướng và biện pháp phòng chống sâu hại cây trồng; biện pháp phòng chống hợp lý nhằm đạt hiệu quả kinh tế cùng với môi trường và côn trùng gây hại nói chung và từng loài sâu hại quan trọng nói riêng.

Bệnh cây chuyên khoa          

Học phần môn học: học tập trung tới các loại bệnh của cây trồng, nguyên nhân gây bệnh, các triệu chứng, qui luật phát sinh phát triển và biện pháp phòng trừ đối với từng bệnh hại do virus, tác hại, virus, vi khuẩn, phytoplasma, tuyến trùng, nấm cùng những nguyên nhân gây bệnh khác kể cả các bệnh do môi trường gây nên.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật         

Học phần môn học: học tập trung về các độc chất học nông nghiệp cùng thuốc bảo vệ thực vật; nguyên lý cũng như phương pháp sử dụng, quản lý và bảo đảm an toàn cho động vật, con người và môi trường khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; dư lượng các hoá chất độc trong nông sản cùng với biện pháp khắc phục; kỹ thuật sử dụng hợp lý những loại thuốc trừ sâu và động vật hại trong nông nghiệp (chuột, nhện, ốc sên, tuyến trùng) thuốc trừ cỏ, thuốc chữa bệnh và thuốc khử trùng kho tàng; phương pháp nhận biết cũng như sơ cứu các trường hợp ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật.

Dịch tễ học bảo vệ thực vật              

Học phần môn học: học tập trung nghiên cứu vào những yếu tố dẫn tới sự hình thành dịch sâu bệnh hại cây trồng, các tần suất xuất hiện, cùng cách thức lan rộng, diễn thế của dịch bệnh cũng như những phương pháp ngăn ngừa; những yếu tố hình thành dịch như thiên địch, cây trồng, thời tiết; tần suất xuất hiện dịch cùng với nguyên nhân; đặc điểm phát triển của dịch bệnh, dự báo, dự tính và kiểm soát dịch.

Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch

Học phần môn học: học tập trung về kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, trong đó nhấn mạnh tới phương pháp phát hiện, giám định các đối tượng kiểm dịch và dịch hại nông sản sau thu hoạch, các đặc điểm sinh thái học, sinh vật học, phòng trừ các đối tượng kiểm dịch thực vật, tình hình diễn biến gây hại của chúng, biện pháp ngăn chặn sự lây lan và dịch hại nông sản sau thu hoạch; bồi dưỡng kỹ năng nhận biết, phát hiện các đối tượng dịch hại, đồng thời cung cấp hiểu biết, thao tác nghiệp vụ về pháp luật và hành chính trong kiểm dịch thực vật.

Cỏ dại

Học phần môn học bao gồm: chương trình đào tạo tập trung vào những phương pháp canh tác truyền thống tại các vùng nhiệt đới ẩm, canh tác hữu cơ cùng với canh tác tự nhiên gắn với việc vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ tài nguyên môi trường; đánh giá tác hại, nhận diện cỏ dại và các biện pháp phòng chống cỏ dại.

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Be the First to Comment!

avatar
DMCA.com Protection Status