Loading...

Ngành Bệnh học thủy sản

Chuyên ngành đào tạo: BỆNH HỌC THỦY SẢN (Tên quốc tế: Aquatic Animal Pathology)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm     

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Mục tiêu của ngành học này nhằm đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học của ngành Bệnh học Thuỷ sản, với phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kỹ năng và kiến thức chuyên môn co, có thể công tác và làm việc tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, quản lý, đào tạo và nghiên cứu về bệnh học thuỷ sản.

Mục tiêu cụ thể

Được bồi dưỡng kiến thức cơ bản 1 cách đầy đủ và chắc chắn, nắm vững các kiến thức cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản, có kiến thức chuyên môn về bênh lý, sinh lý thuỷ sản, chẩn đoán,trị, phòng và quản lý sức khoẻ của động vật thuỷ sản.

Có khả năng chẩn đoán, xác định các biện pháp phòng và trị bệnh của động vật thuỷ sản.

Có khả năng xây dựng, nghiên cứu chương trình và đưa ra giải pháp quản lý sức khoẻ cho động vật thuỷ sản tại 1 cơ sở nuôi trồng vật nuôi thuỷ sản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần  bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương     
    7 Hoá học
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 8 Hoá phân tích   
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 Sinh học đại cương
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 10 Sinh học phân tử
4 Giáo dục thể chất 11 Toán cao cấp
5 Giáo dục quốc phòng 12 Xác suất – Thống kê
6 Ngoại ngữ 13 Tin học đại cương
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành           
1 Hoá sinh đại cương 5 Phương pháp chẩn đoán bệnh Động vật thủy sản
2 Hình thái và giải phẫu Động vật thủy sản 6 Miễn dịch Thuỷ sản
3 Sinh thái thuỷ sinh vật 7 Mô Bệnh học
4 Nhập môn Bệnh học Thuỷ sản 8 Vi sinh vật ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản
Kiến thức ngành
1 Kỹ thuật Nuôi trồng thuỷ sản 5 Bệnh Vi khuẩn
2 Bệnh do phi sinh vật và địch hại 6 Dịch tễ Thủy sản
3 Bệnh Ký sinh trùng và Nấm 7 Dược lý Thuỷ sản
4 Bệnh Vi rút    

Nội dung các học phần  bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Hoá sinh đại cương

Học phần môn học này gồm có: Môn học này tập trung chủ yếu vào thành phần các chất hoá học của cơ thể sống như : , carbonhydrat, protein  nucleic axi, vitamin, lipid, hormon và enzym của động thực vật; quá trình trao đổi năng lượng và trao đổi chất sinh học.

Hình thái và giải phẫu động vật thủy sản    

Học phần môn học này gồm có: Môn học tập trung chủ yếu vào hình thái, giải phẫu cơ thể tôm, cá và các động vật thân mềm; các loài thuỷ sản mang giá trị kinh tế, cùng với những loài thủy sản có triển vọng. Tiên quyết: Sinh học đại cương.

Sinh thái thuỷ sinh vật                       

Học phần môn học này gồm có: Giới thiệu khái niệm cơ bản trong sinh thái thủy sinh vật; những hệ sinh thái và các bảo vệ các hệ sinh thái cũng như môi trường liên quan đến những loài thủy sinh vật. 

Nhập môn Bệnh học Thuỷ sản                       

Học phần môn học này gồm có: giới thiệu các khái niệm cùng những đặc điểm chung của bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, bệnh do yếu tố vô sinh và bệnh địch hại; điều kiện và các nguyên nhân để bệnh có thể hình thành cũng như lây lan; tổ chức việc điều trị và phòng bệnh cho động vật thủy sản.

Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản

Học phần môn học này gồm có nội dung chính tập trung vào đào tạo kỹ năng quan sát và thu mẫu cho việc chẩn đoán bệnh; phương cách chẩn đoán ký sinh trùng, vi sinh vật, mô bệnh học cùng với sinh học phân tử.      

Miễn dịch Thuỷ sản    

Học phần môn học này gồm có: trọng tâm chủ yếu học về miễn dịch học đại cương: bản chất của cơ chế đáp ứng bảo vệ trong cơ thể đối với sự xâm nhập của những tác nhân gây bệnh cho người cũng như động vật bậc cao; những hệ thống miễn dịch của cá cùng các loài động vật thủy sản khác; ứng dụng miễn dịch học vào trong công tác nghiên cứu cùng với phòng trị bệnh thủy sản.

Mô bệnh học

Học phần môn học này tập trung vào các cấu tạo của tế bào động vật thủy sản; các bệnh tích mô bào; sự thay đổi cấu trúc  của mô bình thường với mô bệnh.

Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản       

Học phần môn học này chủ yếu tập trung tới sự phân bố của các loài vi sinh vật trong nước cùng với vai trò của nó đối với môi trường cũng như sức khoẻ động vật thuỷ sản; quan hệ giữa vi sinh vật với những sinh vật khác trong cùng 1 hệ sinh thái; ứng dụng của các vi sinh vật trong việc nuôi với phòng bệnh cho động vật thuỷ sản; 1 số chế phẩm vi sinh đã và đang dùng trong việc nuôi trồng thuỷ sản để quản lý môi trường cũng như phòng bệnh; các vi sinh vật gây bệnh thủy sản; ứng dụng của các vi sinh vật vào sản xuất vaccine. 

Bệnh do phi sinh vật và địch hại       

Học phần môn học này gồm có: Môn học này tập trung vào những bệnh do yếu tố độc tố, môi trường cùng với yếu tố dinh dưỡng gây ra cho động vật thuỷ sản; thiên địch của động vật thủy sản. 

Bệnh Ký sinh trùng và Nấm   

Chương trình môn học này chủ yếu học tập trung tới các bệnh ngoại và nội ký sinh đơn bào: trùng roi, trùng bào tử, bào tử sợi, vi bào tử, trùng lông trong động vật thủy sản (tôm, cá, cua, nhuyễn thể…); các bệnh ngoại và nội ký sinh đa bào: giáp xác, giun sán trong  động vật thủy sản (tôm, cá, cua, nhuyễn thể…); những bệnh được mô tả: dấu hiệu bệnh lý, tác nhân gây bệnh, phân bố và lan truyền bệnh, phương pháp phòng trị bệnh, chẩn đoán bệnh; 1 số các đặc điểm của nấm; hệ thống phân loại nấm và 1 số bệnh nấm thường gặp trên những đối tượng thuỷ sản nuôi. 

Bệnh Vi rút                 

Học phần môn học này sẽ đề cập tới virus học đại cương: các khái niệm cơ bản của virus, đặc điểm của những họ virus gây bệnh khác nhau trên các loài động vật thủy sản cùng với biện pháp phòng trị tổng hợp những bệnh do virus gây nên; bệnh do virus thuộc những đối tượng nuôi trồng thủy sản quan trọng. 

Bệnh Vi khuẩn            

Học phần môn học này chủ yếu tập trung trong cách nhận biết bệnh do vi khuẩn, các cơ chế lây lan, độc lực cùng với phương pháp xác định độc lực học của vi khuẩn thuộc động vật thủy sản, phương thức chẩn đoán bệnh do các vi khuẩn, cùng các phương pháp trị, phòng bệnh do vi khuẩn ở động vật thủy sản cùng 1 số loại bệnh thuộc vi khuẩn thường xảy ra tại động vật thủy sản nuôi. 

Dịch tễ thuỷ sản         

Học phần môn học này:Trình bày các khái niệm của dịch tễ học; dịch tễ của 1 số bệnh thuỷ sản;  phương thức nghiên cứu dịch tễ học: mô tả, cùng phân tích với thực nghiệm. Phân tích cũng như đánh giá kết quả nghiên cứu về dịch tễ học; các vận dụng dịch tễ học trong việc phòng trị dịch bệnh; thực hành điều tra và phân tích dịch dễ học. 

Dược lý thuỷ sản                    

Học phần môn học này sẽ tập trung chủ yếu vào trong dược lý học đại cương; các thuốc kháng sinh thuộc nuôi trồng thuỷ sản; các thuốc diệt ký sinh trùng cùng với nấm ở động vật thuỷ sản; Vaccine cùng với các chất kích thích miễn dịch; các thuộc tẩy uế và thuốc khử trùng; các thuốc có nguồn gốc từ thảo dược.

Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản 

Học phần môn học này sẽ tập trung chủ yếu trong việc giới thiệu các hình thức cùng với hệ thống nuôi trồng thuỷ sản; các kỹ thuật nuôi cá trong ao; các kỹ thuật nuôi cá lồng; các kỹ thuật nuôi cá tại ruộng; các kỹ thuật nuôi cá biển; các kỹ thuật nuôi tôm, cua cùng với các kỹ thuật nuôi động vật thân mềm. 

 

Để lại bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

avatar
wpDiscuz
Tin tức giáo dục