Loading...

Ngành Sư phạm Mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo: SƯ PHẠM MỸ THUẬT (tên quốc tế: Art Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Mỹ thuật tại các trường ở cấp học phổ thông và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục và sáng tạo tác phẩm, tham gia tổ chức các hoạt động Mỹ thuật đồng thời có thể học tiếp ở trình độ hơn.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất đạo đức cơ bản của 1 giáo viên nhà trường thuộc Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin cùng tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu học sinh, có ý thức đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và có tác phong chuẩn mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

Có kiến thức cơ bản về những môn học chuyên môn (Bố cục, Trang tri, Hình hoạ, Trang trí…) và có nghiệp vụ sư phạm cũng như các kiến thức khoa học về giáo dục đại cương.

Về kỹ năng

Nắm vững kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, kỹ năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động Mỹ thuật, kỹ năng nghiên cứu những vấn đề trong giáo dục Mỹ thuật, đồng thời vận dụng linh hoạt những thành tựu trên vào thực tế xã hội.

Có khả năng vận dụng những kiến thức đã được đào tạo vào trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học về sư phạm Mỹ thuật tại các cơ sở GD&ĐT.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 9 Tâm lý học
2 Tư tưởng Hồ Chí minh 10 Giáo dục học
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT
4 Ngoại ngữ 12 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam
5 Giáo dục thể chất 13 Lịch sử Mỹ thuật thế giới
6 Giáo dục Quốc phòng 14 Cơ sở văn hoá Việt Nam
7 Phương pháp nghiên cứu khoa học 15 Mỹ học đại cương
8 Tin học    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
  Kiến thức cơ sở ngành    
1 Giải phẫu tạo hình 2 Luật xa gần
  Kiến thức ngành    
1 Lý luận dạy học Mỹ thuật 10 Trang trí 3
2 Hình hoạ 1 11 Bố cục 1
3 Hình hoạ 2 12 Bố cục 2
4 Hình hoạ 3 13 Bố cục 3
5 Hình hoạ 4 14 Bố cục 4
6 Hình hoạ 5 15 Bố cục 5
7 Hình hoạ 6 16 Bố cục 6
8 Trang trí 1 17 Bố cục 7
9 Trang trí 2 18 Điêu khắc
  Thực tập sư phạm    
1 Thực tập sư phạm 1 2 Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lý luận dạy học Mỹ thuật

Môn học này sẽ trang bị các kiến thức về lý luận dạy học Mỹ thuật gồm có: mục tiêu và nhiệm vụ của môn học này dối với từng bậc học.Từ đó sinh viên sẽ có khả năng nghiên cứu cũng như vận dụng những phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy sao cho phù hợp với mục tiêu của giáo dục.

Giải phẫu tạo hình     

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản trong giải phẫu cơ thể người như về: tỉ lệ, cấu trúc, cấu tạo của xương, cơ và sự thay đổi khi con người vận động. Để qua những hiểu biết về giải phẫu người, các bạn sinh viên sẽ có thể học tập tốt hơn môn Hình hoạ cũng như các môn khoa học khác.

Luật xa gần         

Học phần sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về luật xa gần cùng phương pháp biểu hiện không gian ở trên mặt phẳng. Để thông qua đó, sinh viên sẽ có cách nhìn khoa học, chính xác hơn trong không gian tự nhiên cũng như không gian của các tác phẩm, để có thể học tốt hơn môn học sáng tác cũng như các môn học khác.

Hình hoạ 1

Môn học này nghiên cứu hệ thống bài tập về tượng xương sọ cho tới tượng bán thân người. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Phương pháp xây dựng hình, đường trục, tỷ lệ, hình khối của tượng chân dung. Biết dùng chất liệu chì để nghiên cứu hình khối ở trong không gian

Hình hoạ 2      

Học phần này sẽ nghiên cứu về chân dung và bán thân mẫu nam, nữ để nâng cao kiến thức về phương pháp xây dựng hình khối và không gian. Đồng thời, giúp rèn luyện kỹ năng cùng phương pháp sử dụng chất liệu.

Hình hoạ 3      

Môn học này sẽ nghiên cứu mẫu nam, nữ cả người khoả thân, bằng chất liệu than vẽ. Sinh viên sẽ hiểu biết và được trau dồi phương pháp xây dựng hình khối và vẽ được toàn bộ cơ thể người với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đầu tiên sẽ dùng chất liệu than vẽ để diễn tả được sự phong phú của chất và của không gian.

Hình hoạ 4      

Môn học này sẽ nghiên cứu tĩnh vật, chân dung, bán thân mẫu nam, mẫu nữ khoả thân và mặc quần áo bằng chất liệu sơn dầu hoặc bột màu. Các bạn sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức trong màu sắc và phương pháp dùng chất liệu thông qua vẽ tĩnh vật và mẫu người.

Hình hoạ 5

Môn học này nghiên cứu mẫu nam, nữ cả người khỏa thân và mặc quần áo bằng chất liệu than vẽ. Đi sâu vào nghiên cứu cơ thể con người bằng nhiều kiểu dáng khác nhau (Đứng, năm, ngồi,…). Chú ý tới diễn tả không gian, ánh sáng và các chất khác nhau của cơ thể con người (xương, da, thịt, đầu, tóc…). Biết cách dùng thành thạo chất liệu than vẽ.

Hình hoạ 6

Môn học này sẽ nghiên cứu mẫu nam, mẫu nữ cả người khỏa thân và mặc quần áo dưới chất liệu bột màu, sơn dầu. Biết cách diễn tả những đặc điểm cơ thể và tình cảm của người mẫu. Đi sâu nghiên cứu những bộ phận của cơ thể người (chú ý: tỉ lệ, ánh sang, đậm nhạt và không gian). Biết cách dung thành thạo chất liệu sơn dầu và bột màu.

Trang trí 1

Môn học này trang bị các kiến thức cơ bản của trang trí, những nguyên tắc về bố cục cùng các hiểu biết khoa học về màu sắc để làm cơ sở cho phần trang trí ứng dụng và sáng tác.

Trang trí 2

Môn học này sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức trong trang trí ứng dụng; Có khả năng thực hiện tốt các bài trang trí mang tính ứng dụng thực tế.

Trang trí 3

Môn học này sẽ giúp trau dồi kiến thức cùng kỹ năng vẽ trang trí ứng dụng ở 1 mức độ cao hơn, để đáp ứng mục đích giảng dạy và hoạt động Mỹ thuật tại các trường phổ thông và chuyên nghiệp.

Bố cục 1

Học phần này cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản trong bố cục, khả năng xây dựng bố cục và vẽ màu. Thông qua đó sinh viên có thể thực hiện các bài tập sáng tác cơ bản.

Bố cục 2

Học phần này sẽ giúp nâng cao kiến thức về bố cục về màu sắc, dần làm quen với việc lấy tài liệu thực tế, từ đó xây dựng bố cục theo chủ đề.

Bố cục 3

Môn học này sẽ giúp sinh viên nghiên cứu và tập sáng tác tranh khắc gỗ; trang bị cho sinh viên những kiến thức về thể loại tranh khắc gỗ cùng kỹ thuật khắc gỗ. Từ những tài liệu ký hoạ thực tế làm cơ sở để xây dựng bố cục tranh.

Bố cục 4

Môn học này sẽ giúp sinh viên nghiên cứu và tập sáng tác tranh với chất liệu lụa nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thể loại tranh lụa cùng kỹ thuật vẽ tranh lụa. Thông qua các tài liệu thực tế sinh viên tự có thể xây dựng được bố cục tranh.

Bố cục 5

Môn học này giúp sinh viên nghiên cứu và tập sáng tác tranh với chất liệu sơn dầu, đồng thời cung cấp cho sinh viên kiến thức về thể loại tranh sơn dầu cùng kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu. Qua những tài liệu thực tế để xây dựng được bố cục tranh và thể hiện dưới chất liệu sơn dầu.

Bố cục 6

Môn học này giúp sinh viên nghiên cứu và tập sáng tác tranh bằng chất liệu sơn mài, trang bị cho sinh viên kiến thức về thể loại tranh sơn mài cùng kỹ thuật vẽ tranh sơn mài. Thôn qua các tài liệu thực tế để sinh viên có thể xây dựng được bố cục tranh và thể hiện dưới chất liệu sơn mài.

Bố cục 7

Môn học này trau dồi hệ thống kiến thức về xây dựng bố cục cùng cách sử dụng chất liệu để sáng tác tranh. Sinh viên từ đó có thể tự lựa chọn chất liệu phù hợp cho bài học. Đây là môn học chuẩn bị cho bài sáng tác tốt nghiệp.

Điêu khắc    

Môn học này giới thiệu 1 số kiến thức cơ bản về điêu khắc, trau dồi thêm cho sinh viên những kiến thức về hình khối và không gian. Từ đó sinh viên có thể thực hiện được bài phù điêu và tượng tròn (bố trí học sau các môn học hình hoạ 1 hoặc hình hoạ 2).

Thực tập sư phạm 1   

Sinh viên sẽ đi thực tập tại trường phổ thông trong 5 tuần để tìm hiểu tình hình giáo dục tại địa phương, cơ cấu tổ chức của 1 trường học; làm công tác giáo dục ở 1 lớp Chủ nhiệm; thực tập giảng dạy (dạy 2 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).

Thực tập sư phạm 2   

Sinh viên sẽ đi thực tập tại trường phổ thông trong05 tuần để trau dồi những hiểu biết về thực tế giáo dục ở địa phương, chức năng và nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại học lực của học sinh. Sinh viên phải tham gia giảng dạy 6 tiết với số giáo án cần soạn ít nhất là 5.

 

Để lại bình luận

1 Bình luận trên "Ngành Sư phạm Mỹ thuật"

avatar
Xắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất
wpDiscuz
Tin tức giáo dục