Tin Tức Hệ Liên Thông
Quay lại

Tin Tức Hệ Liên Thông

Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Cao Đẳng và Những Điều Cần Biết

Đăng ngày 01-09-2020

Liên thông từ Trung cấp lên cao đẳng là một sự lựa chọn sáng suốt. Thời gian học nhanh sớm tốt nghiệp lịch học linh động các thí sinh ở xa cũng có thể theo học được. Bài viết này cập nhật cho các bạn các trường tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng năm 2020.

Nên Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Cao Đẳng Hay Lên Thẳng Đại Học?

Đăng ngày 01-09-2020

Với xã hội vẫn còn coi trọng bằng cấp như hiện nay thì việc có một tấm bằng đại học có thể nói là “bắt buộc” hoặc cần thiết với nhiều người trong bài viết này chúng ta cùng đi và phân tích tại sao liên thông đại học lại là bắt buộc và cần thiết.

Quy Định Liên Thông Giữa Trình Độ Trung Cấp Và Cao Đẳng Với Trình Độ Đại Học

Đăng ngày 01-09-2020

Quy định về liên thông trung cấp, cao đẳng, đại học là những quy định mang tính khoa học cao, căn cứ vào tình hình thực tế cũng như những nhu cầu về giáo dục và đào tạo. Chính phủ đã ban hành những quy định mới thay thế cho những quy định cũ có nhiều hạn chế bó hẹp để đổi mới toàn diện nền giáo dục đặc biệt trong công tác liên thông đại học.

Liên Thông Đại Học Không Còn Đi Đường Vòng

Đăng ngày 01-09-2020

Thí sinh liên thông đại học không phải mất thời gian chờ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp các trường trung cấp và cao đẳng để được liên thông học nâng cao kiến thức với trình độ đại học như trước đây.

Siết Chặt Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Dược

Đăng ngày 01-09-2020
Việc siết chặt liên thông đại học dược là một trong những quy định mới của chính phủ cũng như của bộ giáo dục trong công tác đào tạo nâng cao trình độ và kiến thức sinh viên từ các hệ cao đẳng, trung cấp lên bậc đại học được ban hành trong những năm gần đây.