Tổng Hợp Thông Tin Tuyển Sinh Khối CAND Năm 2020 Mới Nhất

Tổng Hợp Thông Tin Tuyển Sinh Khối CAND Năm 2020

Mới đây, Bộ Công an và Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh các trường khối CAND. Theo đó, nguyện vọng ĐKXT vào các trường thuộc khối này phải ưu tiên số 1.

Mới đây, Bộ Công an và Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh các trường khối CAND. Theo đó, nguyện vọng ĐKXT vào các trường thuộc khối này phải ưu tiên số 1.

I. CÁC TRƯỜNG HỌC VIỆN VÀ ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG AN NHÂN DÂN

Đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sau khi ĐKXT vào các trường CAND năm 2017 như sau:

Quy định về phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc khối Công An Nhân Dân (CAND) gồm có:

  • Phiếu xét tuyển Đại học CAND;
  • Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trường CAND.

Công an tại các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh ĐKXT vào một tổ hợp của một nhóm ngành trong một trường CAND. Tổ hợp, ngành đào tạo và trường CAND phải trùng hợp với tổ hợp, ngành đào tạo và trường CAND mà thí sinh ĐKXT trên hồ sơ dự thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT ở NV1.

Riêng các hạ sinh quan và chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại Cảnh sát Phòng cháy chữ cháy (PCCC) tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ được phép ĐKXT vào trường Đại học PCCC

Số thẻ căn cước công dân (chứng minh nhân dân - CMNN) của thí sinh trên hồ sơ xét tuyển Đại học CAND phải trùng khớp với số CMNN mà thí sinh khai tại Hồ sơ ĐKXT THPT Quốc gia.

Sau khi kết quả thi THPT Quốc gia 2017 được công hố, dựa theo điểm thi và nguyện vọng của mình, thí sinh sẽ được quyền chỉnh sửa lại nguyện vọng ĐKXT theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng bằng 1 trong 2 cách là: Điều chỉnh trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại nơi ĐKDT THPT Quốc gia 2017.

Thí sinh lưu: dù có thay đổi nguyện vọng như thế nào, nhưng nếu có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND thì NV đó phải ở thứ tự NV ưu tiên số 1 (trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng của Bộ GD&ĐT).

Nếu thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND thì thí sinh phải khai phiếu điều chỉnh NV để nộp cho sở và đồng thời khai phiếu điều chỉnh NV theo mẫu của Bộ Công an và có xác nhận của Công an nơi sơ tuyển và gửi về trường CAND mà thí sinh DKXT.

Phải đạt điều kiện sơ tuyển mới được xét tuyển vào các trường CAND

Công an các đơn vị, địa phương tổng hợp dữ liệu thí sinh ĐKXT, lập dah sách ĐKXT vào từng trường CAND, gửi fil dữ liệu danh sách ĐKXT cho các học viện, trường đại học CAND. Các trường CAND sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh (cân nặng, chiều cao, bệnh lý, hạnh kiểm, học lực) để đưa ra chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ ĐKXT của thí sinh.

Thí sinh lưu ýChỉ những thí sinh được các trường CAND công bố đạt điều kiện sơ tuyển thì mới được xét tuyển vào các trường CAND, được điều chỉnh thông tin về tổ hợp môn, ngành, trường CAND xét tuyển sau khi có điểm thi THPT Quốc gia 2017.

Năm 2017 các trường thuộc khối CAND không xét tuyển khối C

Theo thông báo ngày 7/2 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, năm 2017 các trường công an nhân dân sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xét tuyển. Khác với mọi năm, tổ hợp truyền thống khối C Văn - Sử - Địa không được sử dụng để xét tuyển.

Để xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ an ninh, Cảnh sát, các trường sử dụng 3 tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Để xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành Luật, các trường sử dụng 2 tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử).

Để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, 2 tổ hợp được sử dụng là D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng một tổ hợp môn A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng một tổ hợp môn D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Toán và Ngữ văn là 2 môn ưu tiên khi xét tuyển

Các trường CAND sẽ tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo quy chế và lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu số lượng thí sinh có cùng 1 mức điểm xét tuyển, khi lấy hết sẽ vượt nhiều so với chỉ tiêu thì thí sinh trúng tuyển sẽ lấy theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì sẽ xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp môn Toán + Vật lý + Hóa học và Toán học + Vật lý + Tiếng Anh.

Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

Các học viện, trường đại học CAND, mã ngành đáng ký xét tuyền, chỉ tiêu tuyển sinh

Tên trường/ngành đào tạo Ký hiệu Tổ hợp xét tuyền Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu
Học viện An ninh nhân dân ANH     260
Ngôn ngữ Anh   DOI 52220201 20
An toàn thông tin   DOT, A01 52480202 20
Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh   A01, C03,D01 52860100 220
- Trinh sát An ninh        
- Điếu tra Hình sự        
- Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân        
- Quản lý nhà nước về An ninh trật tự        
Học viện Cảnh sát nhân dân CSH     370
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát   A01,C03, DOI 52860100 370
- Trinh sát Cảnh sát        
- Điểu tra Hình sự        
- Kỹ thuật Hình sự        
- Quàn lý nhà nước vế an ninh trật tự        
- Quàn lý trật tự an toàn giao thông        
- Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp        
- Tham mưu chi huy Câng an nhân dân        
Học viện Chính trị Công an nhân dần HCA     60
Nhóm ngành Chính trị Công an nhân dân   C03,D01 52310200 60
- Xây- dựng Đảng và Chính quyền nhà nước        
- Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân        
Trường Đại học An ninh nhân dân ANS     200
Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh   A01,C03, DOI 52860100 200
- Trinh sát An ninh        
- Điếu tra Hình sự        
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân css     330
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát   A01,C03, DOI 53860100 330
- Trinh sát Cảnh sát        
- Điều tra Hình sự        
- Kỹ thuật Hình sự        
- Quàn lý nhà nước vễ an ninh trật tự        
- Quàn lý trật tự an toàn giao thông        
- Thì hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp        
- Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân        
Trường Đại học Phòng chảy chừa chảy       180
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cửu hộ     52860113 180
- Phía Bắc PCH A00   90
- Phía Nam PCS A00   90
Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cẩn Công an nhân dân HCB (phía Băc)     100
HCN (phía Nam)      
Nhóm ngành Hậu cẩn Công an nhân dân   A01, DOI 52480200 100
- Kể toán        
- Công nghệ thông tin        
- Kỹ thuật điện tử truyền thông        

II. CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KHỐI CÔNG AN NHÂN DÂN

566 chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng, trung cấp công an nhân dân

Trong đó 200 chỉ tiêu cao đẳng và 366 chỉ tiêu trung cấp.

Các trường Cao đẳng Công an nhân dân.

- Đôi tượng xét tuyên: Hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018)

Tên trường Ký hiệu Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Ghi chú
Trường Cao đẳng An ninh nhản dân I AD1 40 A00, A01, C03,D01 Xét thí sinh không trúng tuyến các học viện, trường đại học CAND theo phần vùng tuyên sinh
Trường Cao đẵng An ninh nhản dân II AD2 40 A00, A01, C03,D01 Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyên sinh
Trường Cao đảng Cảnh sát nhân dản I CD1 60 A00, A01, C03, DOI Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân xìing tuyên sinh
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II CD2 60 A00, A01, C03,D01 Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyên sinh

Các trường công an nhân dân đào tạo hệ trung cấp - Đổi tượng xêt tuyền: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghía vụ nhập ngũ đợt 1.2015 (ra quân đợt 1/2018)

Tên trường Ký hiểu Chi tiêu Tổ hợp xét tuyền Ghi chú
Trường Đại học PCCC PCI 100 A00 Xét thi sinh không trúng tuyên các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phản vùng tuyên sinh.
Trường Đại học Kỳ thuật Hậu cần CAND NV1 36 A00. A01, DOI Xét thi sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phân vùng tuyên sinh, trừ hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ CSPCCC tinh, TP trực thuộc trung ương.
Trường Cao đãng An ninh nhân dân I AN1 20 A00.A01, C03, DOI Xét thi sinh không trúng tuyên các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ CSPCCC tinh, TP trực thuộc trung ương.
Trường Cao đãng An ninh nhân dãn II AN2 20 A00.A01, C03, DOI Xét thi sinh không trúng tuỵển các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ CSPCCC tinh, TP trực thuộc trung ương.
Trường Cao đảng Cảnh sát nhân dân I CS1 50 A00.A01, C03, DOI Xét thi sinh không trúng tuyên các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phân vùng tuyên sinh, trừ hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ CSPCCC tinh, TP trực thuộc trung ương.
Trường Cao đảng Cành sát nhân dân II CS2 20 A00, A01, C03, DOI Xét thi sinh không trúng tuyên các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phân vùng tuyên sinh, trừ hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ CSPCCC tinh, TP trực thuộc trung ương.
Trường Cao đăng Cảnh sát nhân dân III CS3 40 A00,A01, C03, DOI Xét thi sinh không trúng tuyên các học viện, trường đại học, cao đăng CAND theo phân vũng tuyên sinh, trừ hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ CSPCCC tinh, TP trực thuộc trung ương.
Trường Trung cap Cảnh sát nhân dân V   40 A00,A01, C03, DOI Xét thi sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương.
+ Chuyên ngành Cánh sát giao thông đường thày GTT 20
+ Các chuyên ngành khác CS5 20

 

Đối tượng: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND nhập ngũ đợt 1 năm 2015 (xuất ngũ đợt 1 năm 2018) đạt sơ tuyển, dự thi THPT Quốc gia năm 2017, không có môn đạt điểm liệt (1 điểm), không trúng tuyển đại học CAND.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu ĐKXT cao đẳng, trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

- Các giấy tờ liên quan đến việc xác định khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên.

- Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/cấp học thí sinh ĐKXT.

Quy trình tổ chức xét tuyển:

Mỗi thí sinh được cấp 1 Phiếu ĐKXT cao đẳng, trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và có nguyện vọng xét tuyển vào 1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh ĐKXT hệ đại học T34 được ĐKXT 1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương được ĐKXT 1 trường cao đẳng theo phân vùng tuyển sinh và chỉ được ĐKXT hệ trung cấp tại T34, không ĐKXT hệ trung cấp các trường khác.

Căn cứ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu được giao, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh, Cục Đào tạo sẽ xây dựng phương án điểm xét tuyển từ cao đẳng đến trung cấp để báo cáo phê duyệt và thông báo cho Công an các địa phương, đơn vị cử đi đào tạo và các trường CAND tiếp nhận đào tạo.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt nhiều so với chỉ tiêu thì thí sinh trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, Xét thí sinh tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh.

Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử.

Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

III. CÁC THÔNG TIN CHUNG

Chỉ tuyển 10-15% chỉ tiêu là nữ

Về độ tuổi, đối với cán bộ, chiến sĩ chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).

Đối với học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi.

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (thời gian dự tuyển là thời gian đăng ký sơ tuyển, tháng 2-tháng 3 năm 2017), không quy định độ tuổi.

Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng cũng được quy định rõ. Cụ thể: Đối với nam, chiều cao từ 1,64m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên. Đối với nữ, chiều cao từ 1,58m trở lên, cân nặng từ 45kg trở lên. Chỉ số BMI của thí sinh phải đạt từ 17,5 đến dưới 25. Học sinh khu vực 1 và dân tộc thiểu số được hạ thấp 2cm và 2kg cân nặng so với tiêu chuẩn trên.

Việc tuyển học sinh nữ vào các trường CAND được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỷ lệ từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển

Có tuyển thí sinh cận thị

Thí sinh lưu ý đối với tỉnh, TP cùng có công an và cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, thống nhất đầu mối sơ tuyển là công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại đơn vị mình. Học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên (theo học bạ). Không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.

Về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, trong những năm học trung học phổ thông, thí sinh đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng công an.

Các trường công an tuyển nam cao từ 1,64 m trở lên, cân nặng 48 kg trở lên; nữ cao từ 1,58 m trở lên, cân nặng 45 kg trở lên.

Chỉ số BMI (trọng lượng cơ thể/chiều cao x chiều cao) của thí sinh phải đạt từ 17.5 đến dưới 25.

Đối với học sinh thuộc vùng khu vực (KV) 1 (gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có hộ khẩu thường trú 5 năm tại địa bàn KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2 cm về chiều cao và 2 kg cân nặng.

Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường công an và phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển.

Việc tuyển học sinh nữ vào các trường công an được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỷ lệ từ 10% đến 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển, ĐKXT đại học, cao đẳng, trung cấp.

Ngoài ra, học sinh phổ thông chưa kết hôn, chưa có con đẻ mới được đăng ký xét tuyển.

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Năm nay, các trường Công an Nhân dân tuyển thẳng thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý được tuyển thẳng vào các trường công an (trừ T29, ngành Ngôn ngữ Anh của T31).

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa học được tuyển thẳng vào T34.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành An toàn Thông tin (T31), Công nghệ Thông tin (T36), Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (T36).

Trong quá trình xét tuyển, các trường cộng điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh khi ĐKXT vào ngành mà ngành đó có môn xét tuyển trùng với môn đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học khi xét tuyển vào ngành An Toàn thông tin (T31), ngành Công nghệ Thông tin (T36), ngành Kỹ thuật - Điện tử Truyền thông (T36).

Mức điểm thưởng như sau: giải Nhất được cộng 2 điểm, giải nhì được cộng 1,5 điểm, giải ba được cộng 1 điểm, giải khuyến khích được cộng 0,5 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng một điểm thưởng cho một giải cao nhất. Điểm thưởng được các trường công an cộng cho thí sinh trước khi tổ chức xét tuyển.

Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội Nhân dân đăng ký sơ tuyển tại công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Thí sinh chỉ đăng ký sơ tuyển tại một ban tuyển sinh. Công an các đơn vị địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường công an.

Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào các trường khối công an không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ hủy quyền xét tuyển vào các trường công an.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.