Quay lại

Trung cấp khu vực miền nam

Trường Trung Cấp Quảng Đông

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Quảng Đông thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy với các chỉ tiêu và khối ngành cụ thể như sau:

Trường Trung Cấp Bách Khoa Vũng Tàu

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Bách Khoa Vũng Tàu thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau :

Trường Trung Cấp Du Lịch Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Bách Nghệ Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: