Quay lại

Trung cấp khu vực miền trung

Trường Trung Cấp Kinh Tế Khánh Hòa

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Đắk Lắk

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Du Lịch Đà Lạt

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Y Tế Quảng Trị

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Y tế Quảng Trị thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Y Tế Quảng Bình

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Thuỷ Sản Thanh Hoá

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Thuỷ sản Thanh Hoá thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Kinh Tế Quảng Bình

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: