Quay lại

Trung cấp nghề khu vực miền Bắc

Trường Trung Cấp Nghề Dân Tộc Nội Trú Phú Thọ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh theo dõi tại chuyên mục tuyển sinh sau đây của nhà trường để biết chi tiết.

Trường Trung Cấp Nghề Bỉm Sơn

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Bỉm Sơn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo

Trường Trung Cấp Nghề Hưng Đô

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Hưng Đô thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo

Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Nga Sơn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh thí sinh theo dõi tại chuyên mục tuyển sinh sau đây của nhà trường để biết chi tiết

Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo