Quay lại

Trung cấp nghề khu vực miền Trung

Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Nghệ Thanh Hóa

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Việt Nhật

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Việt Nhật thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Lý Tự Trọng

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Số 9

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nghề Số 9 thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Hà Tĩnh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trung Cấp Nghề Tư Thục Tân Tiến

Đăng ngày 01-09-2020

trung cấp nghề tư thục tân tiến thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Bảo Lộc

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

zazTrường Trung Cấp Nghề Đắk Nông

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Đắk Nông thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh

Trường Trung cấp nghề VINASME Tây Nguyên

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề VINASME Tây Nguyên thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo , thông tin tuyển sinh thí sinh theo dõi tại chuyên mục tuyển sinh sau đây của nhà trường để biết chi tiết

Trường Trung Cấp Nghề Quảng Trị

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nghề Quảng Trị thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh