Quay lại

Trung cấp nghề khu vực TP Hà Nội

Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề ASEAN

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề ASEAN thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Sơn Tây

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Sơn Tây thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Số 1 Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Số 1 Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Tổng Hợp Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh

Trường Trung Cấp Nghề Việt Tiệp

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Việt Tiệp thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh

Trường Trung Cấp Nghề Công Nghệ Ô Tô

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nghề công nghệ ô tô thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh