Quay lại

Trung cấp nghề khu vực TP HCM

Trường Trung Cấp Nghề Đồng Tháp Mười

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2020 với các chuyên ngành đào tạo như sau :

Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạch thông báo tuyển sinh hệ trung cấp nghề với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Suleco

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp nghề Suleco thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trung Cấp Nghề Đông Sài Gòn

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Đông Sài Gòn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp nghề với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh

Trung Cấp Nghề Công Nghệ Bách Khoa

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề An Đức

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề An Đức thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh

Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh thí sinh

Trường Trung Cấp Nghề Xây Lắp Điện

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Xây Lắp Điện thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trung Cấp Nghề Số 7 Bộ Quốc Phòng

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Số 7 Bộ Quốc Phòng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh