Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với các nội dung cụ thể như sau:

1. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Tuyển Sinh Các Ngành

TT Các ngành đào tạo Tổ hợp môn xét tuyển
1  Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử  - Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp - Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp 6510303 A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01(Toán, Văn, Anh)(Tất cả các tổ hợp: Môn Toán hệ số 2)
2 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Điện tử - Viễn thông) - Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông - Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng máy tính 6510312
3 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 6510201
4 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 6510202
5 Công nghệ Thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Chuyên ngành Mạng máy tính 6480201
6 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) 6510211
7 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 6510304
8 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 6510305
9 Kế toán (2,5 năm) 6340301

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng tuyển sinh trên địa bàn cả nước

3. Phương thức xét tuyển

  • Nhà trường căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển
  • Thí sinh cần tham gia tại cụm xét tuyển cao đẳng, đại học
  • Đạt được mức điểm tối thiểu bằng mức điểm quy định đầu vào của Bộ Giáo dục quy định
  • Không có điểm môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển thấp hơn 1,0 điểm

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

  • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu
  • Giấy chứng nhận kết quả thi photo
  • Giấy tờ ưu tiên nếu có
  • Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/ hồ sơ.