Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2022 Chính Thức

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh

Trường Đại học Bách khoa tại Hà Nội chính là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2022

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Kỹ thuật sinh học

Mã ngành: BF1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, BK1, BK2

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành: BF2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, BK1, BK2

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: CH1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, BK2

Hóa học

Mã ngành: CH2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, BK2

Kỹ thuật in

Mã ngành: CH3

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, BK2

Công nghệ giáo dục

Mã ngành: ED2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK1

Kỹ thuật điện

Mã ngành: EE1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: EE2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kinh tế công nghiệp

Mã ngành: EM1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: EM2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: EM3

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Kế toán

Mã ngành: EM4

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Tài chính ngân hang

Mã ngành: EM5

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: EV1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, BK2

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: EV2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, BK2

Tiếng anh KHKT và Công nghệ

Mã ngành: FL1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: D01

Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế

Mã ngành: FL2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: D01

Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: HE1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Khoa học máy tính

Mã ngành: IT1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: IT2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: ME1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: ME2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Toán tin

Mã ngành: MI1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: MI2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

kỹ thuật vật liệu

Mã ngành: MS1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D07, BK1

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành: PH1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, A02, BK1

kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: PH2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, A02, BK1

Vật lý y khoa

Mã ngành: PH3

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, A02, BK1

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TE1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã ngành: TE2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: TE3

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật dệt may

Mã ngành: TX1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành: BF-E12

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, BK1, BK3

Kỹ thuật hóa dược

Mã ngành: CH-E11

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, BK3

Hệ thống điện và năng lượng tái tạo

Mã ngành: EE-E18

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, BK1, BK3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: EE-E8

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, BK1, BK3

Tin học công nghiệp và tự động hóa

Mã ngành: EE-EP

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, BK1, D29

Phân tích kinh doanh

Mã ngành: EM-E13

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: D07, A01, D01, BK3

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: EM-E14

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: D07, A01, D01, BK3

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET-E4

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành: ET-E5

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Hệ thống nhúng thông minh và Iot

Mã ngành: ET-E9

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D28

Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện

Mã ngành: ET-E16

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Mã ngành: IT-E6

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D28

Công nghệ thông tin Global ICT

Mã ngành: IT-E7

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Khoa học dữ liệu và trí tuệ Nhân tạo

Mã ngành: IT-E10

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

An toàn không gian số

Mã ngành: IT-E15

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Công nghệ thông tin Việt-Pháp

Mã ngành: IT-EP

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D29

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: ME-E1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

KHKT Vật liệu

Mã ngành: MS-E3

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TE-E2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Cơ khí hàng không Việt-Pháp

Mã ngành: TE-EP

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D29

Điện tử viễn thông - Leibniz Hannover

Mã ngành: ET-LUH

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D26

Cơ khí chế tạo máy

Mã ngành: ME-GU

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, BK3

Cơ điện tử - Leibniz

Mã ngành: ME-LUH

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D26

Cơ điện tử - Nagaoka

Mã ngành: ME-NUT

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, BK1, D28

Quản trị kinh doanh – Troy

Mã ngành: TROY-BA

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Khoa học máy tính – Troy

Mã ngành: TROY-IT

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, BK3

Chi Tiết Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm các khối ngành:

 • Khối A00 gồm các môn (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 gồm các môn (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A02 gồm các môn (Toán, Lý, Sinh)
 • Khối B00 gồm các môn (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 gồm các môn (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D26 gồm các môn (Toán, Lý, tiếng Đức)
 • Khối D28 gồm các môn (Toán, Lý, tiếng Nhật)
 • Khối D29 gồm các môn (Toán, Lý, tiếng Pháp)

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Là Trường Công Hay Tư ?

Trường Đại học Bách khoa tại Hà Nội chính là trường đại học công lập chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Ở Đâu ?

 • Tên trường tiếng Việt: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tên trường tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology
 • Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3869 4242
 • Website: https://www.hust.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/dhbkhanoi

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh Vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.