Trường Đại Học Giáo Dục Tuyển Sinh

Trường Đại học Giáo dục thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN SINH 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 15 ngành đào tạo hệ cử nhân, trong đó có 3 ngành đào tạo mới được tuyển sinh từ năm 2021 là Sư phạm Lịch sử và Địa lý; Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non. Trường ĐHGD tuyển sinh đào tạo cử nhân năm 2021 Trường Đại Học Giáo Dục thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Đại Học Giáo Dục Tuyển Sinh Các Ngành

Sư phạm Toán

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, B00, B08, A16

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Tổ hợp xét: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu:

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Tổ hợp xét: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu:

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Tổ hợp xét: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu:

Sư phạm khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Tổ hợp xét: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu:

Sư phạm Ngữ Văn

Mã ngành: 7140217

Tổ hợp xét: C00, A07, C15, D01

Chỉ tiêu:

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Tổ hợp xét: C00, A07, C15, D01

Chỉ tiêu:

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Mã ngành: 7140249

Tổ hợp xét: C00, A07, C15, D01

Chỉ tiêu:

Quản trị trường học

Mã ngành:

Tổ hợp xét: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu:

Quản trị công nghệ giáo dục

Mã ngành:

Tổ hợp xét: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu:

Quản trị chất lượng giáo dục

Mã ngành:

Tổ hợp xét: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu:

Tham vấn học đường

Mã ngành:

Tổ hợp xét: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu:

Khoa học giáo dục

Mã ngành: 7140202

Tổ hợp xét: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu:

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Tổ hợp xét: A00, B00, C00 , D01

Chỉ tiêu:

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Tổ hợp xét: A00, B00, C00 , D01

Chỉ tiêu:

II. Phương Thức Đối Tượng Tuyển Sinh Đại Học Giáo Dục

Thí sinh xét tuyển vào ngành sư phạm Toán, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hóa Học, Sư Phạm sinh học bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực với phần tự chọn là khoa học tự nhiên Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá năng lực do đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức hoặc kết quả kì thi THPT quốc gia tại cụm thi xét tuyển cao đẳng và đại học Thí sinh xét tuyển vào các ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực với phần tự chọn là khoa học xã hội

III. Vùng Tuyển Sinh Đại Học Giáo Dục

Trường Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc gia Tuyển sinh toàn quốc

IV. Điều Kiện Đăng Ký Và Nguyên Tắc Xét Tuyển 

Nguyên tắc xét tuyển

  • Xét tuyển đối với những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do đại học Quốc Gia Hà Nội quy định theo nguyên tắc ưu tiên theo nguyện vọng đăng kí và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu
  • Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do đại học quốc gia Hà Nội tổ chức
  • Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực và tổ hợp các môn thi THPT quốc gia. Xét tuyển thí sinh đăng kí sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực trước, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia

Điểm ưu tiên

  • Quy định về điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  hiện hành
  • Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực cộng vào kết quả bài thi đánh giá năng lực mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm
  • Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực cộng vào tổng điểm các môn thi THPT quốc gia mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm

Đăng kí xét tuyển

Thí sinh được đăng kí xét tuyển tối đa 2 ngành và được sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 Trong thời gian quy định nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển thí sinh được phép rút hồ sơ một lần để nộp vào ngành khác của trường hoặc đơn vị đào tạo khác trong đại học quốc gia hà nội Thí sinh không được nộp đăng kí xét tuyển cùng lúc ở 2 trường thuộc đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.